Sony Xperia Z3 Compact - Chữ to

background image

Chữ to

Bạn có thể bật tùy chọn Chữ to để tăng cỡ chữ mặc định được hiển thị trên thiết bị.

Cách bật hoặc tắt chữ lớn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Khả năng truy cập.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Văn bản lớn.