Sony Xperia Z3 Compact - Động tác phóng to

background image

Động tác phóng to

Động tác phóng to cho phép bạn phóng to các phần của màn hình bằng cách nhấn ba
lần liên tiếp vào một vùng trên màn hình cảm ứng.

Cách bật hoặc tắt cử chỉ Phóng to

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn Cài đặt >Khả năng truy cập > Thao tác thu phóng.

3

Nhấn vào khóa chuyển bật-tắt.

Cách phóng to một vùng và xoay quanh màn hình

1

Đảm bảo rằng Thao tác thu phóng đã bật.

2

Nhấn ba lần vào một vùng rồi giữ và kéo ngón tay qua màn hình.