Sony Xperia Z3 Compact - Nhắn tin nhanh và trò chuyện video

background image

Nhắn tin nhanh và trò chuyện video

Bạn có thể sử dụng ứng dụng nhắn tin nhanh và trò chuyện video Google Hangouts™
trên thiết bị của mình để trò chuyện với bạn bè cũng sử dụng ứng dụng này trên máy
tính, thiết bị Android™ và các thiết bị khác. Bạn có thể chuyển bất kỳ cuộc trò chuyện
nào thành cuộc gọi video với một vài người bạn và bạn có thể gửi tin nhắn cho bạn bè
ngay cả khi họ không trực tuyến. Bạn cũng có thể xem và chia sẻ ảnh một cách dễ
dàng.
Hangouts™ yêu cầu truy cập Internet và một tài khoản Google™. Truy cập vào http://
support.google.com/hangouts và nhấn vào liên kết "Hangouts on your Android" để
xem thêm các thông tin chi tiết về cách sử dụng ứng dụng này.

Chức năng cuộc gọi video chỉ hoạt động trên thiết bị có camera trước.

Cách sử dụng ứng dụng Hangouts™

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Hangouts.

86

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.