Sony Xperia Z3 Compact - Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV

background image

Phản chiếu không dây màn hình của thiết bị trên TV

Bạn có thể sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình để hiển thị màn hình thiết bị của
bạn trên TV hoặc màn hình lớn khác mà không cần sử dụng kết nối cáp. Công nghệ
Wi-Fi Direct™ tạo kết nối không dây giữa hai thiết bị, vì vậy bạn có thể ngồi lại và
thưởng thức ảnh chụp ưa thích của mình một cách thoải mái từ ghế đi văng. Bạn
cũng có thể sử dụng tính năng này để nghe nhạc từ thiết bị của bạn bằng loa của TV.

Khi sử dụng tính năng Phản chiếu màn hình, chất lượng hình ảnh đôi lúc có thể bị ảnh hưởng
xấu nếu có nhiễu sóng từ các mạng Wi-Fi khác.

120

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách phản chiếu màn hình thiết bị của bạn lên màn hình TV

1

TV: Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của TV để bật chức năng
Phản chiếu màn hình.

2

Thiết bị của bạn: Từ Màn hình chính, nhấn vào .

3

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Kết nối thiết bị > Phản chiếu màn hình.

4

Nhấn vào Bắt đầu.

5

Nhấn OK và chọn thiết bị.

TV của bạn phải hỗ trợ tính năng Phản chiếu màn hình dựa trên công nghệ Wi-Fi CERTIFIED
Miracast

để chức năng này hoạt động được. Nếu TV của bạn không hỗ trợ tính năng Phản

chiếu màn hình, bạn có thể cần mua riêng bộ chuyển đổi màn hình không dây. Ngoài ra, khi sử
dụng tính năng Phản chiếu màn hình, không được che khu vực ăng-ten Wi-Fi của thiết bị.

Cách ngừng phản chiếu h́nh ảnh giữa các thiết bị

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

T́m và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Phản chiếu màn hình.

3

Nhấn Ngắt kết nối, sau đó nhấn OK.