Sony Xperia Z3 Compact - NFC

background image

NFC

Sử dụng công nghệ Giao tiếp Khoảng cách Gần (Near Field Communications - NFC)
để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như các đoạn video, ảnh chụp, địa chỉ trang
web, tập tin nhạc hoặc liên lạc. Bạn cũng có thể sử dụng NFC để quét các nhãn giúp
cung cấp cho bạn thêm thông tin về một sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các nhãn
giúp kích hoạt một số chức năng nhất định trên thiết bị của bạn.
NFC là một công nghệ không dây với tầm hoạt động tối đa là một centimet, do đó, các
thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau. Trước khi bạn có thể sử dụng
NFC, đầu tiên bạn phải bật chức năng NFC và màn hình thiết bị phải hoạt động.

NFC có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia và/hoặc khu vực.

124

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách bật chức năng NFC

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Khác.

3

Nhấn vào nút gạt bật-tắt bên cạnh NFC.

Cách chia sẻ một liên lạc với thiết bị khác bằng NFC

1

Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều
đang hoạt động.

2

Để xem các liên lạc, đi tới Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

3

Nhấn vào liên lạc bạn muốn chia sẻ.

4

Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để khu vực dò tìm NFC của mỗi
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình nhỏ của liên lạc xuất hiện.

5

Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

6

Khi hoàn tất việc truyền tải, thông tin của liên lạc sẽ được hiển thị trên màn hình
thiết bị nhận và cũng được lưu vào trong thiết bị nhận.

Cách chia sẻ tập tin nhạc với thiết bị khác bằng NFC

1

Bảo đảm rằng cả thiết bị của bạn và thiết bị nhận đều được bật chức năng
NFC, và cả hai màn hình đều đang hoạt động.

2

Để mở ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào , rồi tìm và nhấn vào .

3

Chọn thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ.

4

Nhấn vào bản nhạc để phát. Bạn có thể nhấn vào để tạm dừng bản nhạc.
Việc truyền tải vẫn hoạt động dù bản nhạc đang phát hay tạm dừng.

5

Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, hình nhỏ của bản nhạc
sẽ xuất hiện.

6

Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

7

Khi việc truyền tải hoàn tất, tập tin nhạc sẽ phát ngay trên thiết bị nhận. Cùng
lúc đó, tập tin đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.

Cách chia sẻ ảnh hoặc video với một thiết bị khác bằng NFC

1

Đảm bảo cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn hình đều
đang hoạt động.

2

Để xem ảnh và video trên thiết bị của bạn, hãy đi tới Màn hình chủ, nhấn ,
sau đó tìm và nhấn Album.

3

Nhấn vào ảnh hoặc video bạn muốn chia sẻ.

4

Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để khu vực dò tìm NFC của mỗi
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối, hình thu nhỏ của bản nhạc xuất
hiện.

5

Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

6

Khi hoàn tất việc truyền tải, ảnh hoặc video sẽ được hiển thị trên màn hình của
thiết bị nhận. Cùng lúc, mục đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.

Cách chia sẻ một địa chỉ web với thiết bị khác bằng NFC

1

Hãy bảo đảm rằng cả hai thiết bị đều được bật chức năng NFC và cả hai màn
hình đều đang hoạt động.

2

Từ Màn hình chủ, nhấn .

3

Để mở trình duyệt web, hãy tìm và nhấn .

4

Tải trang web bạn muốn chia sẻ.

5

Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để vùng dò tìm NFC của cả hai
thiết bị chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, một hình nhỏ sẽ xuất
hiện.

6

Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.

7

Khi quá trình truyền hoàn tất, trang web đó sẽ được hiển thị trên màn hình của
thiết bị nhận.

Quét nhãn NFC

Thiết bị của bạn có thể quét nhiều loại thẻ NFC. Ví dụ, máy có thể quét các thẻ được
gắn trên một áp phích, biển quảng cáo, hoặc bên cạnh một sản phẩm trong cửa hàng
bán lẻ. Bạn có thể nhận các thông tin bổ sung, chẳng hạn như một địa chỉ web.

125

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách quét thẻ NFC

1

Đảm bảo rằng thiết bị của bạt đã được bật chức năng NFC và màn hình đang
hoạt động.

2

Đặt thiết bị của bạn phía trên thẻ sao cho khu vực dò tìm NFC chạm vào thẻ.
Thiết bị của bạn quét nhãn và hiển thị nội dung thu được. Nhấn vào nội dung
của thẻ để mở.

Kết nối với thiết bị tương thích NFC

Bạn có thể kết nối thiết bị với các thiết bị khác tương thích NFC do Sony sản xuất,
chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo
Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi hoặc Bluetooth® trên cả hai thiết bị để kết nối có thể hoạt
động.