Sony Xperia Z3 Compact - Chọn mạng di động

background image

Chọn mạng di động

Thiết bị của bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa các mạng di động tùy thuộc vào mạng di
động nào có thể sử dụng được ở chỗ của bạn. Bạn cũng có thể tự cài thiết bị của
mình để sử dụng một chế độ mạng di động cụ thể, ví dụ, WCDMA hoặc GSM.
Các biểu tượng trạng thái khác nhau sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái tùy thuộc
vào loại hay chế độ của mạng mà bạn đang kết nối vào. Tham khảo Các biểu tượng
trạng thái
ở trang 31 để xem các biểu tượng trạng thái khác trông như thế nào.

Cách chọn chế độ mạng

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động.

3

Nhấn Loại mạng ưa thích, và chọn một chế độ mạng.

Cách chọn thủ công một mạng khác

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động > Nhà cung cấp dịch vụ mạng.

3

Nhấn Chế độ dò mạng, sau đó chọn Thủ công.

4

Chọn một mạng.

Nếu bạn chọn thủ công một mạng, thiết bị của bạn sẽ không tìm kiếm các mạng khác, ngay cả
khi bạn di chuyển ra khỏi phạm vi phủ sóng của mạng đã chọn thủ công.

Cách kích hoạt tính năng chọn mạng tự động

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm > Mạng di động > Nhà cung cấp dịch vụ mạng.

3

Nhấn Chế độ dò mạng, sau đó chọn Tự động.