Sony Xperia Z3 Compact - Chế độ máy bay

background image

Chế độ máy bay

Ở chế độ Máy bay, các thiết bị thu phát mạng và sóng vô tuyến được tắt để ngăn
ngừa nhiễu sóng các thiết bị nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chơi trò chơi, nghe
nhạc, xem video và các nội dung khác, miễn là tất cả các nội dung này được lưu trên
thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong của máy. Bạn cũng có thể được thông báo bằng báo thức
nếu như báo thức đang được kích hoạt.

Việc bật chế độ Máy bay sẽ giúp giảm tiêu hao pin.

Cách bật chế độ Máy bay

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt> Thêm.

3

Kéo thanh trượt bên cạnh Chế độ máy bay sang phải.

134

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.