Sony Xperia Z3 Compact - Chụp ảnh và quay video

background image

Chụp ảnh và quay video

1

Ống kính camera trước

2

Chọn chế độ chụp

3

Chuyển đổi giữa camera trước và camera chính

4

Phóng to hoặc thu nhỏ

5

Phím camera – Kích hoạt camera/Chụp ảnh/Quay video

6

Xem ảnh chụp và video

7

Chụp ảnh hoặc quay video

8

Quay lại một bước hoặc thoát khỏi camera

9

Biểu tượng cài đặt chế độ chụp

10 Cài đặt đèn flash

Cách chụp ảnh từ màn hình khóa

1

Để kích hoạt màn hình, hãy bấm nhanh vào phím nguồn. .

2

Để kích hoạt camera, hãy chạm và giữ vào biểu tượng camera. , sau đó kéo
biểu tượng sang trái.

3

Sau khi camera mở ra, nhấn .

Cách chụp ảnh bằng phím camera

1

Kích hoạt camera.

2

Bấm phím camera xuống hết mức.

Cách chụp ảnh bằng cách nhấn vào nút camera ảo

1

Kích hoạt camera.

2

Chĩa camera về phía đối tượng.

3

Nhấn vào nút camera trên màn hình . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả
ngón tay ra.

Cách sử dụng camera trước để chụp selfie

1

Kích hoạt camera.

2

Nhấn

.

3

Để chụp ảnh, bấm phím camera xuống. Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả
ngón tay ra.

Cách sử dụng đèn flash chụp ảnh tĩnh

1

Khi camera mở, nhấn .

2

Chọn thông số cài đặt đèn flash theo ý muốn.

3

Chụp ảnh.

98

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách sử dụng chức năng phóng to thu nhỏ

Khi camera đang mở, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Khi camera đang mở, hãy kéo chụm vào hoặc bung ra trên màn hình camera.

Cách quay video bằng phím camera

1

Bật camera.

2

Vuốt màn hình để chọn

.

3

Để bắt đầu quay video, bấm phím camera.

4

Để ngừng quay, hãy bấm lại vào phím camera.

Cách quay video

1

Bật camera.

2

Nếu bạn chưa chọn chế độ video, hãy vuốt màn hình để chọn

.

3

Hướng camera về phía đối tượng.

4

Để bắt đầu quay, nhấn vào .

5

Để tạm ngừng khi đang quay video, nhấn vào . Để tiếp tục quay, nhấn vào .

6

Để ngừng quay, nhấn vào .

Cách chụp ảnh khi đang quay video

Để chụp ảnh khi đang quay video, nhấn . Ảnh sẽ được chụp ngay khi bạn thả
ngón tay ra.

Cách xem ảnh chụp và video

1

Kích hoạt camera, sau đó nhấn vào hình nhỏ để mở ảnh chụp hoặc video.

2

Vuốt sang trái hoặc phải để xem các ảnh chụp và video.

Cách xoá ảnh chụp hoặc video đã quay

1

Tìm ảnh chụp hoặc video mà bạn muốn xóa.

2

Nhấn vào màn hình để hiển thị thanh công cụ.

3

Nhấn .

4

Nhấn Xóa để xác nhận.