Sony Xperia Z3 Compact - Tại sao tôi cần tài khoản Google™‎?

background image

Tại sao tôi cần tài khoản Google™?

Thiết bị Xperia™ của Sony chạy trên nền tảng Android™ được phát triển bởi
Google™. Hiện có một loạt các ứng dụng và dịch vụ Google™ trên thiết bị của bạn
khi bạn mua máy, ví dụ, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ và ứng dụng Play
Store™, giúp bạn truy cập cửa hàng trực tuyến Google Play™ để tải về các ứng dụng
Android™. Để tận dụng tối đa các dịch vụ này, bạn cần có một tài khoản Google™. Ví
dụ, bắt buộc phải có tài khoản Google™ nếu bạn muốn:

Tải về và cài đặt các ứng dụng từ Google Play™.

Đồng bộ hóa email, danh bạ và lịch bằng Gmail™.

Trò truyện video với bạn bè bằng ứng dụng Hangouts™.

Đồng bộ hóa lịch sử duyệt web và các dấu trang bằng trình duyệt web Google
Chrome™.

Nhận dạng bản thân bạn là người dùng có thẩm quyền sau khi sửa chữa phần mềm
bằng Xperia™ Companion.

Tìm, khóa hoặc xóa từ xa một thiết bị đã bị mất, bị đánh cắp bằng các dịch vụ my
Xperia™ hoặc Trình quản lý Thiết bị Android™.
Để biết thêm thông tin về Android™ và Google™, hãy vào http://support.google.com.

Điều quan trọng là bạn phải nhớ tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google™ của mình.
Trong một số tình huống, có thể bạn cần phải xác nhận bản thân mình vì lý do bảo mật bằng tài
khoản Google™ của bạn. Nếu bạn không cung cấp được tên người dùng và mật khẩu tài
khoản Google™ của mình trong các tình huống như vậy, thiết bị của bạn sẽ bị khóa. Ngoài ra,
nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản Google™, hãy đảm bảo nhập đúng chi tiết cho tài khoản
liên quan đó.

Cách thiết lập tài khoản Google™ trên thiết bị

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Tài khoản > Thêm tài khoản > Google.

3

Làm theo hướng dẫn đăng ký để tạo tài khoản Google™ hoặc đăng nhập nếu
bạn đã có tài khoản.

Bạn cũng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản Google™ từ hướng dẫn cài đặt trong lần đầu
tiên khởi động thiết bị. Hoặc bạn có thể truy cập và tạo tài khoản tại
www.google.com/accounts.

11

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.