Sony Xperia Z3 Compact - Установки Інтернету та MMS

background image

Установки Інтернету та MMS

Щоб надсилати мультимедійні повідомлення або отримувати доступ до Інтернету за відсутності
доступної мережі Wi-Fi, на пристрої має бути ввімкнено з’єднання для мобільного передавання
даних із правильними установками Інтернету та послуги обміну мультимедійними повідомленнями
(MMS). Ось кілька порад.

Для більшості мереж і операторів мобільного зв’язку установки Інтернету та MMS попередньо
встановлені на пристрої. У такому разі ви можете одразу користуватись Інтернетом і надсилати
мультимедійні повідомлення.

Ці установки можна завантажити через Wi-Fi.

Установки Інтернету та MMS можна вручну додати, змінити або видалити в будь-який час. Якщо ви
помилково змінили чи видалили установки Інтернету або MMS, завантажте їх знову.

Якщо ви не можете отримати доступ до Інтернету через мобільну мережу або обмін
мультимедійними повідомленнями не працює, навіть якщо відповідні установки успішно
завантажено на пристрій, перегляньте поради з усунення несправностей із покриттям мережі,
передаванням мобільних даних або обміном мультимедійними повідомленнями на сайті
www.sonymobile.com/support/.

Якщо активовано режим збереження заряду акумулятора, передавання пакетних даних
призупиняється в разі вимкнення екрана. Якщо це викликає проблеми зі з’єднанням, спробуйте
виключити деякі програми та служби зі списку призупинення або тимчасово вимкніть режим
збереження заряду акумулятора.

Якщо ви використовуєте пристрій, який має профілі кількох користувачів, лише власник (тобто
основний користувач) може завантажувати установки Інтернету та обміну повідомленнями з меню
«Установки», проте завантажені установки застосовуються до всіх користувачів.

Завантаження установок Інтернету та MMS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше > Установки Інтернету.

3

Торкніться елемента Прийняти. Після успішного завантаження установок у рядку стану
відобразиться , а передача даних через мобільну мережу буде увімкнена автоматично.

Якщо установки не вдасться завантажити на пристрій, перевірте потужність сигналу своєї
мобільної мережі. Перемістіться на відкриту місцевість без перешкод або підійдіть до
вікна, а потім спробуйте знову.

45

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання установок Інтернету та MMS вручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше > Мобільні мережі.

3

Торкніться елементів Назви точки доступу > .

4

Торкніться Ім'я і введіть потрібне ім'я.

5

Торкніться APN і введіть назву точки доступу.

6

Введіть всю іншу потрібну інформацію. Якщо ви не знаєте, яку інформацію потрібно надати,
зверніться до оператора мережі.

7

Завершивши, торкніться , а потім торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Перегляд завантажених установок Інтернету та MMS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше > Мобільні мережі.

3

Торкніться Назви точки доступу.

4

Щоб переглянути додаткові відомості, торкніться будь-якого доступного об’єкта.