Sony Xperia Z3 Compact - Контроль використання пакетних даних

background image

Контроль використання пакетних даних

Ви можете відслідковувати обсяг даних, переданих за певний період із пристрою або на нього за
допомогою з’єднання для мобільного передавання даних або мережі Wi-Fi. Наприклад, можна
переглянути обсяг даних, що використовуються окремими програмами. Для даних, які передаються
за допомогою з’єднання для мобільного передавання даних, можна також налаштувати
попередження та обмеження щодо використання даних, що дасть змогу уникнути додаткових
витрат.

Якщо вашим пристроєм користуються декілька користувачів, налаштовувати установки
використання даних може лише власник пристрою, тобто головний користувач.
Налаштування установок використання пакетних даних допоможе вам краще
контролювати використання даних, але не гарантує відсутність додаткових витрат.

Увімкнення або вимкнення передавання даних

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Торкніться повзунка поруч із пунктом Мобільне перед. даних, щоб увімкнути або
вимкнути передавання даних.

Коли передавання даних вимкнено, ваш пристрій все одно може встановлювати
з’єднання Wi-Fi і Bluetooth®.

Установлення попередження щодо використання пакетних даних

1

Увімкніть передавання мобільних даних.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

4

Щоб установити рівень, який ініціюватиме попередження, перетягніть риску попередження
на відповідне значення. Коли обсяг передавання даних досягне заданого рівня, ви
отримаєте сповіщення з попередженням.

50

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Установлення ліміту використання пакетних даних

1

Увімкніть передавання мобільних даних.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

4

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Обмеження обсягу пакетних даних
праворуч, а потім торкніться OK.

5

Щоб установити ліміт використання пакетних даних, перетягніть відповідну риску ліміту на
потрібне значення.

Коли обсяг використання пакетних даних досягне встановленого ліміту, передавання
мобільних даних у пристрої буде автоматично вимкнено.

Керування тим, як окремі програми використовують пакетні дані

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Торкніться програми, використання даних якої потрібно контролювати, потім перетягніть
повзунок поруч із пунктом Обмежити фонові дані прогр. праворуч і торкніться OK.

4

Щоб відкрити додаткові установки для програми (якщо такі є), торкніться Установки
програми
та внесіть потрібні зміни.

Якщо змінити установки використання пакетних даних, продуктивність відповідних
програм може знизитися.

Перевірка використання пакетних даних

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Торкніться , а тоді — Показувати дані Wi

Fi.

4

Щоб переглянути інформацію про обсяг даних, переданих через Wi-Fi, торкніться вкладки
Wi-Fi.

5

Щоб переглянути інформацію про обсяг даних, переданих за допомогою з’єднання для
мобільного передавання даних, торкніться вкладки Мобільні.