Sony Xperia Z3 Compact - Перегляд відеозаписів у програмі «Відео»

background image

Перегляд відеозаписів у програмі «Відео»

Використовуйте програму «Відео» для відтворення фільмів та іншого відеовмісту, збереженого або
завантаженого на пристрій. Програма «Відео» також дає змогу переглядати плакати, інформацію
про сюжет, жанр і авторів фільмів. Окрім того, можна відтворювати свої фільми на інших
пристроях, підключених до цієї ж мережі.

Деякі відеофайли можуть не відтворюватися в програмі «Відео».

1

Торкніться піктограми, щоб відкрити меню головного екрана програми «Відео».

2

Відображення відео, що відтворювалося останнім.

3

Перетягніть лівий край екрана праворуч, щоб переглянути список усіх завантажених та збережених відео.

4

Пошук усіх відео, збережених на пристрої.

5

Перегляд відео онлайн.

6

Торкніться для відтворення збережених або завантажених файлів відеозаписів.

7

Перегляд параметрів меню відео.

8

Прокрутіть угору або вниз, щоб переглянути вміст.

Відтворення відеозапису в програмі «Відео»

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Відеозапис.

2

Знайдіть потрібний відеозапис і торкніться його. Якщо відеозапис не відображається на
екрані, перетягніть лівий край екрана праворуч, щоб відкрити меню головного екрана
програми «Відео», а потім знайдіть потрібний відеозапис і торкніться його.

3

Щоб відобразити або сховати елементи керування, торкніться екрана.

4

Щоб призупинити відтворення, торкніться . Щоб відновити відтворення, торкніться .

5

Щоб перемотати відеозапис назад, перетягуйте індикатор відтворення ліворуч. Щоб
перемотати відеозапис уперед, перетягуйте індикатор відтворення праворуч.

Як змінити установки у програмі "Відео"

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Відеозапис.

2

Перетягніть лівий край екрана праворуч, щоб відкрити меню головного екрана програми
«Відео», а потім торкніться Установки.

3

Налаштуйте установки, як потрібно.

119

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Змінення установок звуку під час відтворення відеозапису

1

Під час відтворення відеозапису торкніться екрана, щоб відобразити елементи керування.

2

Торкніться > Установки аудіо і змініть установки на потрібні.

3

Завершивши, торкніться OK.

Надсилання відеозапису

1

Під час відтворення відеозапису торкніться , а потім торкніться Обмін.

2

Торкніться програми, за допомогою якої слід поділитися вибраним відеозаписом, і
виконайте відповідні кроки, щоб надіслати його.