Sony Xperia Z3 Compact - Lock ng screen

background image

Lock ng screen

sa page na 12.

Magdagdag ng account sa Google™ upang mapigilan ang iba sa paggamit ng iyong

device kung manakaw ito at/o mabura. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang

Bakit kailangan ko ng Google™ account?

sa page na 11.

I-aktibo ang “Proteksyon ng my Xperia” o ang serbisyo sa web na Android™ Device

Manager. Gamit ang isa sa mga serbisyong ito, maaari mong mahanap, ma-lock o

mabura ang isang nawawalang device nang malayuan. Para sa higit pang impormasyon,

tingnan ang

Paghahanap ng nawawalang device

sa page na 20.

Pagpapatotoo sa pagmamay-ari ng iyong device

Proteksyon sa Pag-

reset sa Factory

Data

Dapat mong i-unlock ang iyong screen bago ka payagang magsagawa ng Pag-reset sa

Factory Data.

Proteksyon ng my

Xperia

Kung malayuan mong ire-reset ang iyong device gamit ang serbisyong ito, dapat kang

magpasok ng username at password para sa isang Google™ account na nauugnay sa

serbisyo. Nakakonekta dapat ang device sa Internet upang makumpleto ang proseso

ng pag-set up. Kung hindi, hindi mo magagamit ang iyong device pagkatapos ng pag-

reset.

Android™ Device

Manager

Kung malayuan mong ire-reset ang iyong device gamit ang serbisyong ito, dapat kang

magpasok ng username at password para sa isang Google™ account. Nakakonekta

dapat ang device sa Internet upang makumpleto ang proseso ng pag-set up. Kung

hindi, hindi mo magagamit ang iyong device pagkatapos ng pag-reset.

Pag-aayos ng

software

Kung gagamitin mo ang software na Xperia™ Companion upang magsagawa ng pag-

aayos ng software, hihilingin sa iyo na ipasok ang username at password ng iyong

Google™ account kapag binuksan mo ang device pagkatapos ng pag-aayos.

Para sa Android™ Device Manager, kinakailangang magpasok ng impormasyon mula sa isang

Google™ account. Maaaring gamitin ang anumang Google™ account na na-set up mo sa

device. Kung hindi mo maibibigay ang nauugnay na impormasyon ng account sa isang

proseso ng pag-set up, hindi mo talaga magagamit ang device.

Lock ng screen

Maraming paraan upang i-lock ang screen. Ang antas ng seguridad ng bawat uri ng lock

ay nakalista sa ibaba sa ayos ng pinakamahina hanggang pinakamatatag:

Mag-swipe – walang proteksyon, ngunit mayroon kang mabilis na access sa Home

screen

Pattern – gumuhit ng isang simpleng pattern gamit ang iyong daliri upang i-unlock ang

iyong device

PIN – magpasok ng numerong PIN na hindi bababa sa apat na digit upang i-unlock ang

iyong device

12

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Password – magpasok ng alpha-numeric na password upang i-unlock ang iyong device

Napakahalaga na naaalala mo ang pattern sa pag-unlock ng screen, PIN o password. Kapag

nalimutan mo ang impormasyong ito, maaaring hindi na posible na maibalik ang mahalagang

data gaya ng mga contact at mga mensahe.

Upang gumawa ng pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock > Pattern.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Kung tinanggihan ang iyong pattern sa pag-lock nang limang beses na sunud-sunod kapag

sinusubukan mong i-unlock ang iyong device, dapat kang maghintay ng 30 segundo

pagkatapos ay subukang muli.

Upang baguhin ang uri ng lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device at pumili ng isa pang uri ng lock ng

screen.

Upang palitan ang pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock.

3

Iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen.

4

Tapikin ang

Pattern at sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Upang gumawa ng PIN sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock > PIN.

3

Maglagay ng numeric na PIN at tapikin ang

Magpatuloy.

4

Ilagay muli at kumpirmahin ang iyong PIN, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

5

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Upang gumawa ng password para sa screen lock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock > Password.

3

Maglagay ng isang password, pagkatapos ay tapikin ang

Magpatuloy.

4

Ilagay muli at kumpirmahin ang iyong password, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

5

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Upang i-aktibo ang function na Pa-swipe na pag-unlock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock.

3

Iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen, o ipasok ang iyong PIN o

password kung pinagana ang isa sa mga uri ng lock ng screen na ito.

4

Tapikin ang

I-swipe, pagkatapos ay tapikin ang Oo, alisin kung hiniling.

Pagre-reset ng nakalimutang screen lock

Kung nakalimutan mo ang PIN, password o pattern ng iyong screen lock, maaaring

magawa mong i-reset ito gamit ang serbisyo ng Proteksyon mula sa my Xperia. Walang

mawawalang content sa iyong device pagkatapos mong magsagawa ng pag-reset ng

screen lock gamit ang serbisyo ng Proteksyon mula sa my Xperia.
Upang isaaktibo ang Proteksyon mula sa my Xperia, tingan ang

Paghahanap ng

nawawalang device

sa pahinang 20.

13

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-reset ang screen lock gamit ang Proteksyon mula sa my Xperia

1

Siguraduhing alam mo ang username at password ng iyong Google™ account at

na na-enable mo ang serbisyo ng Proteksyon mula sa my Xperia sa iyong device.

2

Pumunta sa

myxperia.sonymobile.com

gamit ang anumang device na

nakakonekta sa Internet.

3

Mag-sign in gamit ang Google™ account na na-set up mo sa iyong device.

4

I-click ang litrato ng iyong device sa ilalim ng

Ang iyong mga device.

5

Piliin ang

I-lock o Palitan ang PIN2 upang palitan ng bagong PIN code ang

kasalukuyang screen lock.

6

Sundin ang mga tagubilin sa screen mula sa Proteksyon mula sa my Xperia.

Depende sa iyong mga setting ng seguridad, maaaring mag-lock ang iyong device pagkatapos

ng pag-reset ng screen lock. Pagkatapos ay kailangan mong ipasok ang username at

password ng iyong Google™ account upang magamit ang device.