Sony Xperia Z3 Compact - Pagtawag

background image

Pagtawag

Pagtawag

Maaari kang tumawag sa pamamagitan ng manu-manong pag-dial sa numero ng

telepono, sa pamamagitan ng pagtapik sa numerong naka-save sa listahan ng iyong

mga contact, o sa pamamagitan ng pagtapik sa numero ng telepono sa iyong view ng

talaan ng tawag. Maaari mo ring gamitin ang function ng smart dial upang mabilis na

maghanap ng mga numero mula sa iyong listahan ng mga contact at mga talaan ng

tawag sa pamamagitan ng pagpapasok ng bahagi ng numero o pangalan ng isang

contact at pagpili sa mga suhestiyong lalabas. Upang gumawa ng video call, maaari

mong gamitin ang application na instant messaging at video chat ng Hangouts™ sa

iyong device. Tingnan ang

Instant messaging at video chat

sa pahina ng 91.

1

Tumingin ng higit pang mga opsyon

2

Tanggalin ang numero

3

Dialpad

4

Button na Tumawag

Upang buksan ang dialpad

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Kung hindi lalabas ang dialpad, tapikin ang .

Upang mag-dial ng numero ng telepono

1

Buksan ang dialpad.

2

Ipasok ang numero ng telepono, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang magtanggal ng numerong ipinasok nang hindi sadya, tapikin ang

.

Upang tumawag gamit ang function ng smart dial

1

Buksan ang dialpad.

2

Ipasok ang mga titik o numero na kumakatawan sa contact na gusto mong

tawagan. Habang ipinapasok mo ang bawat titik o bilang, lumilitaw ang isang

listahan ng mga posibleng tugma.

3

Tapikin ang contact na gusto mong tawagan.

Upang magsagawa ng international na tawag

1

Buksan ang dialpad.

2

I-touch at tagalan ang 0 hanggang sa lumitaw ang simbolong “+”.

3

Ipasok ang country code, area code (hindi kasama ang mga unang zero) at

numero ng telepono, pagkatapos ay tapikin ang .

74

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magdagdag ng direktang dial number sa iyong Home screen

1

I-touch at tagalan ang isang bakanteng bahagi sa iyong Home screen hanggang

sa mag-vibrate ang device at lumabas ang menu sa pag-customize.

2

Sa menu ng pag-customize, tapikin ang

Mga Widget > Shortcuts.

3

Mag-scroll sa listahan ng mga application at piliin ang

Direct Dial.

4

Piliin ang contact at ang numero na gusto mong gamitin bilang direktang dial

number.

Pagpapakita o pagtatago sa iyong numero ng telepono

Maaari mong piliin kung ipapakita o itatago ang iyong numero ng telepono sa mga

device ng tatanggap ng tawag kapag tinatawagan mo sila.

Upang ipakita o itago ang numero ng iyong telepono

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Tawag > Mga karagdagang setting >

Caller ID.