Sony Xperia Z3 Compact - Mga emergency na tawag

background image

Mga emergency na tawag

Sinusuportahan ng iyong device ang mga international na emergency na numero,

halimbawa, ang 112 o 911. Karaniwang maaari mong magamit ang mga numerong ito

upang magsagawa ng mga emergency na tawag sa anumang bansa, kahit may

nakapasok na SIM card o wala basta't nasa saklaw ka ng isang network.

Upang magsagawa ng emergency na pagtawag

1

Buksan ang dialpad.

2

Ipasok ang emergency number, pagkatapos ay tapikin ang .

Maaari kang gumawa ng mga tawag na pang-emergency kahit na walang nakapasok na SIM

card o kapag hinahadlangan ang lahat ng papalabas na tawag.

Upang magsagawa ng isang emergency na tawag habang naka-lock ang SIM card

1

Tapikin ang

Tawag emergency.

2

Ipasok ang emergency number at tapikin ang .

Upang magsagawa ng isang emergency na tawag habang naka-lock ang device

1

Upang i-aktibo ang screen, pindutin sandali ang power key .

2

Mag-swipe pakaliwa o pataas at tapikin ang Emergency icon .

3

Ipasok ang emergency number at tapikin ang .

81

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.