Sony Xperia Z3 Compact - Pagbubuo

background image

Pagbubuo

Mga nano SIM card lang ang sinusuportahan ng iyong device.

8

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Siguraduhing ipinasok mo ang nano SIM card sa nano SIM card holder bago ito ipasok sa

device. Gayundin, huwag malito sa slot ng nano SIM card at sa slot ng memory card.

Upang ipasok ang nano SIM card

Kung ipinasok mo ang nano SIM card habang naka-on ang device, awtomatikong magre-

restart ang device.

1

Tanggalin ang takip para sa nano SIM card holder.

2

Gumamit ng kuko o iba pang katulad na bagay, i-drag papalabas ang nano SIM

card holder.

3

Ilagay ang nano SIM card sa nano SIM card holder, pagkatapos ay muling ipasok

ang holder.

4

Muling ikabit ang takip.

Siguraduhing ipinasok mong muli ang nano SIM card holder sa tamang oryentasyon. Kapag

na-drag mo ang holder papalabas upang ipasok ang nano SIM card, huwag ikutin ang holder.

Upang ilagay ang memory card

1

Alisin ang takip ng slot ng memory card.

2

Ilagay ang memory card sa slot ng memory card, pagkatapos ay muling ilagay ang

takip ng slot ng memory card.

Upang alisin ang nano SIM card

9

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Tanggalin ang takip ng slot ng nano SIM card.

2

Gamit ang kuko sa daliri o iba pang kaparehong bagay, hilahin palabas ang

lalagyan ng nano SIM card.

3

Alisin ang nano SIM card.

4

Ibalik ang lalagyan ng nano SIM card sa slot nito.

5

Muling ikabit ang takip.

Upang alisin ang memory card

1

I-off ang device at buksan ang takip para sa mga slot ng nano SIM card at

memory card.

2

Pindutin papasok ang memory card at pagkatapos ay bitawan ito agad.

3

I-drag nang tuluyan palabas ang memory card at alisin ito.

4

Isara ang takip.

Maaari mo ring alisin ang memory card nang hindi ino-off ang device sa hakbang 1. Upang

gamitin ang paraang ito, kailangan mo munang i-unmount ang memory card sa ilalim ng

Mga

setting > Imbakan > sa tabi ng SD card, pagkatapos ay sundin ang mga natitira pang

tagubilin sa itaas.