Sony Xperia Z3 Compact - Pagtawag mula sa isang mensahe

background image

Pagtawag mula sa isang mensahe

Para tawagan ang isang nagpadala ng mensahe

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang isang pag-uusap, pagkatapos ay tapikin ang .

Upang i-save ang numero ng nagpadala bilang isang contact

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

Tapikin ang icon sa tabi ng numero ng telepono, pagkatapos ay tapikin ang

I-

save.

3

Pumili ng umiiral nang contact, o tapikin ang

Gawa ng bagong contact.

4

I-edit ang impormasyon ng contact at tapikin ang

I-save.