Sony Xperia Z3 Compact - Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga mapagkukunan

background image

Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga

mapagkukunan

Kapag naka-set ang iyong device na payagan ang mga pag-download mula sa iba pang

mga mapagkukunan bukod sa Google Play™, maaari kang mag-download ng mga

application nang direkta mula sa iba pang mga website sa pamamagitan ng pagsunod

sa may-katuturang mga tagubilin sa pag-download.

Kapag nag-install ng mga application na hindi alam o hindi maaasahan ang pinagmulan,

maaari nitong masira ang iyong device. Mag-download lang ng mga application mula sa mga

maaasahang mapagkukunan. I-contact ang provider ng application kung mayroon kang

anumang mga tanong o alalahanin.

Kung gumagamit ka ng device na may maraming user, ang may-ari, iyon ay, ang pangunahing

user, lang ang maaaring pumayag sa mga pag-download na galing sa mga pinagmumulang

hindi Google Play™. Maaapektuhan ng mga setting na ginawa ng may-ari ang lahat ng iba

pang user.

Upang payagan ang pagda-download ng mga application mula sa iba pang mga

pinagmumulan

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad.

3

I-drag ang slider sa tabi ng

Hindi alam pinagmulan pakanan.

4

Tapikin ang

OK.

Maaaring kailangan ng ilang application na mag-access ng data, mga setting at iba't ibang

mga function sa iyong device upang gumana nang ayos. Mag-install at magbigay lang ng mga

pahintulot sa mga application na pinagkakatiwalaan mo. Maaari mong tingnan ang mga

pahintulot na ibinigay sa isang na-download na application at palitan din ang status ng mga ito

sa pamamagitan ng pagtapik sa application sa ilalim ng

Mga Setting > Apps.

47

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.