Sony Xperia Z3 Compact - Menu ng home screen ng Musika

background image

Menu ng home screen ng Musika

Binibigyan ka ng home screen ng Musika ng pangkalahatang-ideya sa lahat ng kanta sa

iyong device. Mula rito, mapapamahalaan mo ang iyong mga album at playlist.

98

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Bumalik sa home screen ng Musika

2

Tingnan ang kasalukuyang queue ng pag-play

3

I-browse ang lahat ng artist

4

I-browse ang lahat ng album

5

I-browse ang lahat ng kanta

6

I-browse ang iyong library ng musika at mag-filter ayon sa artist, album o pangalan ng kanta

7

I-browse ang lahat ng playlist

8

Mag-play ng nakabahaging music file sa ibang device

9

Tingnan ang lahat ng na-subscribe o na-download na file sa Podcast

10 Buksan ang menu ng mga setting para sa application na Musika

11 Buksan ang menu ng suporta para sa application na Musika

Para buksan ang menu ng home screen ng Musika.

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

I-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan.

Para bumalik sa home screen ng Musika.

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng Musika, tapikin ang

Home.

Kapag nakabukas ang menu ng home screen ng Musika, tapikin ang screen sa

kanan ng menu.

Para magtanggal ng kanta

1

Mula sa menu ng home screen ng Musika, i-browse ang kantang gusto mong

tanggalin.

2

I-touch nang matagal ang pamagat ng kanta, pagkatapos ay tapikin ang

Tanggalin sa listahang lalabas.

3

Tapiking muli ang

Tanggalin para kumpirmahin.