Sony Xperia Z3 Compact - Mga setting ng still na camera

background image

Mga setting ng still na camera

Upang i-adjust ang mga setting ng still camera

1

I-aktibo ang camera.

2

Upang ipakita ang lahat ng setting, tapikin ang .

3

Piliin ang setting na gusto mong i-adjust, pagkatapos ay mag-edit hangga't nais.

Pangkalahatang-ideya ng mga setting ng still camera

Resolution

Pagpilian ang ilang resolution at aspect ratio bago kumuha ng larawan. Ang isang

larawang may mas mataas na resolution ay nangangailangan ng mas malaking memory.

20.7MP

5248×3936(4:3)

20.7 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan

sa mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

15.5MP

5248×2952(16:9)

15.5 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong

tingnan sa mga widescreen na display.

8MP

3264×2448(4:3)

111

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

8 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan sa

mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

8MP

3840×2160(16:9)

8 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan

sa mga widescreen na display.

3MP

2048×1536(4:3)

3 megapixel na resolution na may 4:3 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan sa

mga hindi widescreen na display o i-print sa mataas na resolution.

2MP

1920×1080(16:9)

2 megapixel na resolution na may 16:9 na aspect ratio. Naaangkop sa mga larawan na gusto mong tingnan

sa mga widescreen na display.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

Self-timer

Gamit ang self-timer, maaari kang kumuha ng larawan nang hindi hahawakan ang

device. Gamitin ang function na ito upang kumuha ng mga self-portrait, o panggrupong

larawan kung saan maaaring nasa larawan ang lahat. Magagamit mo rin ang self-timer

upang maiwasan ang pag-alog ng camera kapag kumukuha ng mga litrato.

Naka-on (10 segundo)

Magtakda ng 10-segundong pagkaantala simula sa pagtapik mo sa screen ng camera hanggang sa makuha

ang larawan.

Naka-on (2 segundo)

Magtakda ng 2-segundong pagkaantala simula sa pagtapik mo sa screen ng camera hanggang sa makuha

ang larawan.

0.5 seg.

Mag-set ng kalahating segundong delay simula sa pagtapik mo sa screen ng camera hanggang sa makuha

ang litrato.

I-off

Agad na makukuha ang larawan sa sandaling tatapikin mo ang screen ng camera.

Smile Shutter™

Gamitin ang function na Smile Shutter™ bago kumuha ng larawan upang matukoy kung

sa anong uri ng ngiti gagana ang camera.

Mode ng pag-focus

Kinokontrol ng focus function kung aling parte ng larawan ang dapat maging malinaw.

Kapag naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus, patuloy na inaayos ng camera ang focus

upang manatiling sharp ang bahaging nasa loob ng focus.

Isang autofocus

Awtomatikong nagfo-focus ang camera sa napiling paksa. Naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus. I-touch at

tagalan ang screen ng camera hanggang sa mag-iba ng kulay ang focus frame, na nagsasaad na naka-set

ang focus. Makukuha ang larawan kapag iniangat mo ang iyong daliri.

Maraming autofocus

Awtomatikong naka-set ang focus sa maraming bahagi ng larawan. I-touch at tagalan ang screen ng camera

hanggang sa mag-iba ng kulay ang focus frame, na nagsasaad na naka-set ang focus. Makukuha ang

larawan kapag iniangat mo ang iyong daliri. Naka-off ang tuluy-tuloy na autofocus.

Deteksyon ng mukha

Awtomatikong nakakakita ang camera ng hanggang limang mukha ng tao, na isinasaad ng mga frame sa

screen. Awtomatikong nagpo-focus ang camera sa pinakamalapit na mukha. Mapipili mo rin kung sa aling

mukha magpo-focus sa pamamagitan ng pagtapik dito sa screen. Kapag tinapik mo ang screen ng camera,

ipapakita ng frame na may kulay kung aling mukha ang pinili at naka-focus. Hindi magagamit ang pag-detect

ng mukha para sa lahat ng uri ng eksena. Naka-on ang tuluy-tuloy na autofocus.

Touch focus

I-touch ang isang partikular na bahagi ng screen ng camera upang i-set ang bahaging ipo-focus. Naka-off

ang tuluy-tuloy na autofocus. I-touch at tagalan ang screen ng camera hanggang sa mag-iba ng kulay ang

112

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

focus frame, na nagsasaad na naka-set ang focus. Makukuha ang larawan kapag iniangat mo ang iyong

daliri.

Pagsubaybay sa object

Kapag pinili mo ang isang bagay sa pamamagitan ng pag-touch dito sa viewfinder, susundan ito ng camera

para sa iyo.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

HDR

Gamitin ang setting ng HDR (High Dynamic Range) upang kumuha ng larawan sa

matinding back light o sa mga kundisyon kung saan sharp ang contrast. Tinutumbasan

ng HDR ang nawawalang detalye at nagbibigay ng litratong kinatawan ng parehong

madilim at maliwanag na mga lugar.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

ISO

Mababawasan mo ang paglabo ng imahe na sanhi ng mga madilim na kundisyon o

gumagalaw na paksa sa pamamagitan ng pagdaragdag sa sensitivity ng ISO. Gayundin,

kung gusto mong kumuha ng maliwanag na litrato kahit na madilim ang paligid, maaari

mong i-set ang ISO sensitivity sa mas mataas na value.

Auto

Awtomatikong itinatakda ang sensitivity ng ISO.

50

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 50.

100

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 100.

200

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 200.

400

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 400.

800

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 800.

1600

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 1600.

3200

Itinatakda ang sensitivity ng ISO sa 3200.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.

Metering

Awtomatikong tinutukoy ng function na ito ang mahusay na nabalanseng exposure sa

pamamagitan ng pagsukat sa dami ng liwanag na tumatama sa imaheng gusto mong

kunan.

Gitna

Sinusukat ang gitna ng imahe, at tinutukoy ang exposure batay sa liwanag ng paksa doon.

Spot

Ina-adjust ang exposure sa napakaliit na bahagi ng imahe na gusto mong kunan.

Mukha

Sinusukat ang damit ng liwanag sa mukha, at ina-adjust ang exposure para hindi masyadong madilim o hindi

masyadong maliwanag ang mukha.

Multi

113

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Hinahati ang imahe sa maraming rehiyon, at sinusukat ang bawat rehiyon para matukoy ang mahusay na

nabalanseng exposure.

Available lang ang setting na ito sa mode sa pagkuha na

Manu-mano.

Image stabilizer

Kapag kumukuha ng larawan, maaaring mahirap hawakan ang device nang nakapirmi.

Tumutulong sa iyo ang stabilizer sa pamamagitan ng pag-compensate para sa mga

kaunting paggalaw ng kamay.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode sa pagkuha.

Preview

Mapipili mong mag-preview ng mga larawan pagkatapos mo mismong kunan ang mga

ito.

Walang limitasyon

Lalabas ang preview ng larawan o video pagkatapos mo itong makunan.

5 segundo

Lalabas ang preview ng larawan o video ng 5 segundo pagkatapos mo itong makunan.

3 segundo

Lalabas ang preview ng larawan o video ng 3 segundo pagkatapos mo itong makunan.

I-edit

Magbubukas ang larawan o video para sa pag-edit pagkatapos mo itong makunan.

I-off

Mase-save ang larawan o video pagkatapos mo itong makunan, at walang lalabas na preview.

Pagkilala ng mukha

Maaari kang magrehistro ng mga mukha sa Camera application nang sa gayon ay

awtomatikong mag-focus ang camera sa mga mukha kapag lumalabas ang mga ito sa

viewfinder.

Flash

Gamitin ang flash upang kumuha ng mga larawan kapag hindi maganda ang mga

kundisyon ng ilaw o kapag mayroong backlight. Available ang mga sumusunod na

opsyon kapag tinapik mo ang icon ng flash sa screen ng camera:

Auto

Awtomatikong tinutukoy ng camera kung nangangailangan ng paggamit ng flash ang mga kundisyon

ng ilaw.

Fill flash

Gamitin ang setting na ito kapag mas maliwanag ang background kaysa sa subject. Tinatanggal ng

setting na ito ang mga hindi kanais-nais na madidilim na anino.

Pambawas ng red-eye

Binabawasan ang mapulang kulay ng mata kapag kumukuha ng litrato.

I-off

Nakasara ang flash. Minsan, maaaring mas maganda ang kalidad ng larawan kapag walang flash, kahit

na madilim. Kailangang hindi gumagalaw ang kamay kung kukuha ng litrato nang hindi gumagamit ng

flash. Gamitin ang self-timer upang iwasan ang malalabong larawan.

Torch

Mag-o-on ang flash light kapag kumuha ka ng mga litrato.

Pagpili ng eksena

Gamitin ang feature na Pagpili ng eksena upang ma-set up nang mabilis ang camera

para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga paunang na-program na eksena.

Tumutukoy ang camera ng ilang setting para sa iyo upang umangkop sa napiling eksena,

kaya matitiyak ang pinakamagandang video na posible.

114

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

I-off

Naka-off ang feature na Pagpili ng eksena at makakakuha ka ng mga larawan nang manu-mano.

Soft skin

Kumuha ng mga larawan ng mga mukha gamit ang isang pinahusay na beauty effect.

Soft snap

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan sa soft na background.

Anti motion blur

Gamitin upang mabawasan ang pag-alog ng camera habang kinukunan ang isang medyo madilim na

eksena.

Landscape

Gamitin para sa mga landscape na larawan. Nagpo-focus sa malalayong bagay ang camera.

pagwawasto sa backlight na HDR

Gamitin upang pahusayin ang mga detalye sa mga kuhang may mataas na contrast. Sinusuri ng

naka-built in na pagwawasto ng backlight ang imahe at awtomatikong ina-adjust ito upang mabigyan

ka ng kuha na tamang-tama ang ilaw.

Portrait sa gabi

Gamitin para sa mga portrait na larawan na kinuha sa gabi o sa mga kapaligirang madilim. Dahil sa

matagal na oras ng exposure, dapat hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming

lugar.

Eskena sa gabi

Gamitin kapag kumukuha ng mga larawan sa gabi o sa mga kapaligirang madilim. Dahil sa matagal

na oras ng exposure, dapat hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming lugar.

Hand-held twilight

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan gamit ang kamay at sa madilim na lugar nang mas kaunti

ang noise at blur.

Mataas na sensitivity

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan nang walang flash kapag madilim. Binabawasan ang blur.

Gourmet

Gamitin para sa pagkuha ng makukulay na pagkain na nakaayos.

Alaga

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan ng iyong alaga. Binabawasan ang blur at mga red eye.

Beach

Gamitin para sa pagkuha ng mga larawan ng mga eksena sa tabing-dagat o tabing-lawa.

Nyebe

Gamitin sa mga kapaligirang maliwanag para maiwasan ang mga overexposed na larawan.

Party

Gamitin para sa mga panloob na larawan sa madidilim na lugar. Nakakakuha ang eksenang ito ng

panloob na ilaw sa background o ilaw ng kandila. Dahil sa matagal na oras ng exposure, dapat

hawakan nang mabuti ang camera o ipatong sa nakapirming lugar.

Pampalakasan

Ginagamit para sa pagkuha ng larawan ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Binabawasan ng

maikling oras ng exposure ang pag-blur dahil sa pagkilos.

Dokumento

Gamitin para sa mga larawan ng teksto o mga guhit. Nagbibigay sa larawan ng mas mataas at mas

sharp na contrast.

Fireworks

Gamitin para sa pagkuha ng mga detalyadong larawan ng paputok.

Available lang ang setting na ito sa

Manu-mano na mode ng pagkuha.