Sony Xperia Z3 Compact - Ta emot samtal

background image

Ta emot samtal

Om du får ett inkommande samtal medan enheten står i energisparläge eller när skärmen

är låst, öppnas telefonprogrammet i helskärmsformat. Om du får ett inkommande samtal

medan skärmen är aktiv visas det inkommande samtalet som en avisering, dvs. i ett

minimerat fönster som svävar ovanpå den öppna skärmen. När det kommer en sådan

avisering kan du välja att svara på samtalet och öppna skärmen för telefonprogrammet

eller avvisa samtalet och stanna kvar på den aktuella skärmen.

Besvara ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

Dra åt höger.

Så besvarar du ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

Tryck till på

SVARA i aviseringsmeddelandet högst upp på skärmen.

Istället för att svara på samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen för telefonen genom att

trycka till på den övre delen av fönstret med aviseringsmeddelandet. På det här sättet får du

fler alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett

meddelande eller vidarekoppla samtalet till telefonsvararen.

Avvisa ett inkommande samtal när skärmen är inaktiv

Dra åt vänster.

Avvisa ett inkommande samtal när skärmen är aktiv

Tryck på

AVVISA i den flytande aviseringen som visas överst på skärmen.

Istället för att avvisa samtalet kan du gå till huvudprogramskärmen på telefonen genom att

trycka på den övre delen av det flytande aviseringsfönstret. På det här sättet får du fler

alternativ för att hantera samtalet. Du kan till exempel välja att avvisa samtalet med ett

meddelande.

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Använda telefonsvararen

Du kan låta telefonsvararprogrammet i enheten besvara samtal när du är upptagen eller

missar ett samtal. Du kan aktivera den automatiska svarfunktionen och bestämma hur

många sekunder det ska gå innan samtalet besvaras automatiskt. Du kan också

manuellt dirigera samtal till telefonsvararen när du är för upptagen för att besvara dem.

Du kan öppna meddelanden som lämnats på telefonsvararen direkt från enheten.

Innan du använder telefonsvararen måste du spela in ett hälsningsmeddelande.

69

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Spela in en hälsning på telefonsvararen

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare >

Hälsningar.

3

Tryck till på

Spela in ny hälsning och följ instruktionerna som visas på skärmen.

Aktivera automatiskt svar

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Telefonsvarare åt höger.

Om du inte anger en tidsfördröjning för automatiskt svar på samtal används standardvärdet.

Ange en tidsfördröjning för automatiskt svar

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare.

3

Tryck på

Svara efter.

4

Justera tiden genom att bläddra uppåt och nedåt.

5

Tryck på

Klar.

Vidarekoppla ett inkommande samtal till telefonsvararen

När du får ett samtal drar du

Svarsalternativ uppåt och väljer sedan Avvisa med

telefonsvarare.

När du tar emot ett samtal kan du också välja att vänta tills den förinställda tidsfördröjningen

är slut så att telefonsvararen tar samtalet automatiskt.

Lyssna på meddelanden på telefonsvararen

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal > Xperia™-telefonsvarare >

Meddelanden.

3

Välj det röstmeddelande du vill lyssna på.

Du kan även lyssna på meddelanden på telefonsvararen direkt från samtalsloggen genom att

trycka till på .

Avvisa ett samtal med ett SMS

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat SMS. När du avvisar ett samtal med ett

sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och sparas i

meddelandekonversationen med kontakten.
Du kan välja mellan ett antal fördefinierade meddelanden på enheten eller så kan du

skapa ett nytt meddelande. Du kan även skapa egna personliga meddelanden genom att

redigera de fördefinierade meddelandena.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är inaktiv

1

Tryck på

Svarsalternativ vid ett inkommande samtal.

2

Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på

Skriv nytt meddelande.

Avvisa ett samtal med ett SMS när skärmen är aktiv

1

Vid ett inkommande samtal trycker du i överkant på det flytande aviseringsfönstret

där telefonnumret eller kontaktpersonens namn visas.

2

Tryck på

Svarsalternativ.

3

Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på

Skriv nytt meddelande.

Avvisa ett andra samtal med ett SMS

1

När du hör upprepade pipljud under ett samtal trycker du på

Svarsalternativ.

2

Välj ett fördefinierat meddelande eller tryck på

Skriv nytt meddelande.

70

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Redigera det SMS som används för att avvisa ett samtal

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Samtal > Snabbsvar.

3

Tryck på meddelandet som du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.

4

Tryck på

OK.