Sony Xperia Z3 Compact - Identifiera musik med TrackID™‎

background image

Identifiera musik med TrackID™

Använd musikigenkänningstjänsten TrackID™ för att identifiera en låt som du hör spelas

upp i din omgivning. Spela bara in en kort bit av låten så får du information om artist, titel

och album inom ett par sekunder. Du kan köpa låtar som identifierats med TrackID™ och

92

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

du kan visa TrackID™-listor för att se vad TrackID™-användare jorden runt söker efter.

Det bästa resultatet får du om du använder TrackID™ på en plats där det är tyst i övrigt.

1

Sök efter låtar, album och artister

2

Skapa en TrackID™-profil online

3

Visa aktuella musiklistor

4

Visa TrackID™-alternativ

5

Visa historiken för dina tidigare sökresultat

6

Se vad andra söker efter

7

Identifiera musiken du lyssnar på

TrackID™-appen och TrackID™-tjänsten stöds inte i alla länder eller områden och inte heller av

alla nätoperatörer. TrackID™ kan anslutas till musikströmningstjänster som är tillgängliga i ditt

land.

Identifiera musik som använder TrackID™-teknik

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

TrackID™ och håll sedan enheten nära musikkällan.

3

Tryck på . Om låten känns igen av tjänsten TrackID™ visas resultatet på

skärmen.

Om du vill återgå till startskärmen för

TrackID™ trycker du på .

Visa artistinformation för en låt

1

När en låt har identifierats av programmet

TrackID™ visas resultatet på

startskärmen för TrackID™.

2

Bläddra till det resultat du vill visa och tryck på det så att det öppnas.

Ta bort en låt från låthistoriken

1

Öppna programmet

TrackID™ och bläddra till den låt du vill radera.

2

Rör vid och håll kvar skärmen så att visas.

3

Tryck på .

Använda TrackID™ LIVE

Med TrackID™ LIVE kan du visa LIVE-spår i realtid från hela världen. Det finns två sätt att

starta TrackID™ LIVE:

Tryck på kartan på startskärmen för TrackID™.

Eller tryck på och sedan TrackID™ LIVE.

Du kan ändra hur snabbt du vill få spårningar och du kan stänga av eller slå på

förhandslyssningar av låtar.

93

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.