Sony Xperia Z3 Compact - Inställningar för videokamera

background image

Inställningar för videokamera

Justera inställningarna för videokameran

1

Aktivera kameran.

2

Dra till

.

3

Tryck till på för att visa inställningarna.

4

Välj den inställning du vill justera och utför dina ändringar.

Inställningar för videokamera – översikt

Videoupplösning

Justera videoupplösningen för olika format.

Full HD (30 bps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med 30 fps och bildformatet 16:9.

Full HD (60 bps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (Full High Definition) med 60 fps och bildformatet 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (High Definition) med bildformatet 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med bildformatet 4:3.

MMS

Spela in videor som är lämpliga att skicka som MMS. Inspelningstiden för det här videoformatet är begränsad

för att videofiler ska få plats i ett MMS.

Självutlösare

Med hjälp av självutlösaren kan du spela in ett videoklipp utan att hålla i enheten. Använd

den här funktionen om du vill spela in gruppvideor där alla kan vara med. Du kan också

använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du spelar in video.

På (10 sekunder)

Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklippet börjar spelas

in.

På (2 sekunder)

Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills videoklippet börjar spelas

in.

0,5 sek.

Ange en halv sekunds fördröjning från det att du trycker på kameraskärmen tills videoklippet börjar spelas in.

Av

Videoklippet börjar spelas in så snart du trycker till på kameraskärmen.

Smile Shutter™(video)

Använd funktionen Smile Shutter™ för att avgöra vilken typ av leende kameran reagerar

på innan du spelar in en video.

Fokusläge

Fokusinställningen styr vilken del av motivet i ett videoklipp som ska vara i skärpa. När

kontinuerligt autofokus är på justerar kameran fokus kontinuerligt så att området inom

den vita fokusramen förblir i skärpa.

Enkel autofokus

Kameran fokuserar automatiskt på det valda motivet. Kontinuerligt autofokus är på.

Ansiktsavkänning

106

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Kameran känner automatiskt av upp till fem mänskliga ansikten. Ansiktena visas med ramar på skärmen.

Kameran fokuserar automatiskt på det närmaste ansiktet. Du kan också välja ett ansikte att fokusera på

genom att trycka till på det på skärmen. När du trycker till på kameraskärmen visar en gul ram vilket ansikte

som valts och är i fokus. Ansiktsavkänning kan inte användas med alla motivtyper. Kontinuerligt autofokus är

på.

Objektspårning

När du väljer ett objekt genom att röra vid det i sökaren följer kameran det åt dig.

HDR-video

Använd HDR-videoinställningen (High-Dynamic Range) för att spela in en video vid starkt

motljus eller under förhållanden med skarp kontrast. HDR-video kompenserar förlusten

av detalj och skapar en bild som är representativ för båda mörka och ljusa områden.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

Mätning

Den här funktionen mäter mängden ljus som träffar den bild du vill ta och fastställer

automatiskt en välbalanserad exponering.

Mitten

Mäter mitten av bilden och fastställer exponeringen baserat på ljusstyrkan för motivet i denna punkt.

Spot

Justerar exponeringen på en liten del av bilden du vill ta.

Ansikte

Mäter mängden av ljus i ansiktet och justerar exponeringen så att ansiktet inte är för mörkt eller för ljust.

Multi

Delar upp bilden i flera områden och mäter varje område för att fastställa en välbalanserad exponering.

Inställningen är bara tillgänglig i fotoläget

Manuellt.

SteadyShot™

Det kan vara svårt att hålla enheten stadigt under en videoinspelning. Med hjälp av

stabiliseraren kan du kompensera små handrörelser.

Intelligent aktiv

Aktivera den för att ta bort de allmänna och detaljerade skakningarna av kameran.

Standard

Aktivera den för att ta bort de högfrekventa skakningarna av kameran.

Av

Stabiliseraren är avstängd.

Mikrofon

Välj om ljud från omgivningen ska höras när du spelar in videoklipp.

Förhandsgranska

Du kan välja att förhandsgranska videor direkt efter det att du har spelat in dem.

En förhandsgranskning visas precis efter att du spelat in en video.

Redigera

Videon öppnas för redigering när du har spelare in den.

Av

Videon sparas efter att du spelade in den, och ingen förhandsgranskning visas.

107

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Blixtlampa

Använd blixtlampan för att spela in videoklipp i dåliga ljusförhållanden eller i motljus.

Videoblixtikonen är endast tillgänglig på videokameraskärmen. Observera att

videokvaliteten ibland blir bättre utan lampa även om ljusförhållandena är dåliga.

Av

Scenval

Med funktionen Scenval kan du snabbt ställa in kameran för vanliga situationer med hjälp

av förprogrammerade videoscener. Varje motivinställning är utformad för att producera

video av högsta möjliga kvalitet i en viss inspelningsmiljö.

Av

Funktionen Scenval är avstängd och det går att spela in videoklipp manuellt.

Mjuka motiv

Använd till att spela in videor mot mjuk bakgrund.

Landskap

Används för videoklipp av landskap. Kameran fokuserar på motiv på långt håll.

Nattmotiv

Med mörkerläge aktiverat ökar ljuskänsligheten. Används i svagt upplysta miljöer. Inspelningar av

föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd ett stöd. Stäng av mörkerläget när

ljusförhållandena är bra så blir videokvaliteten bättre.

Strand

Använd för videor av scener vid vatten.

Snö

Används i ljusa miljöer för att undvika överexponerade videoklipp.

Sport

Används för inspelningar av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för

rörelseoskärpa.

Fest

Används för inspelningar inomhus i svagt upplysta miljöer. Detta motiv fångar upp bakgrundsljus eller

levande ljus inomhus. Inspelningar av föremål i rörelse kan bli suddiga. Håll handen stilla eller använd

ett stöd.

108

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.