Sony Xperia Z3 Compact - Skärmen Enkel start

background image

Skärmen Enkel start

Skärmen Enkel start är en alternativ startskärm som visar de appar du använder mest

och innehåller kortnummer så att du snabbt kan ringa upp specifika kontakter. Skärmen

har även större teckensnitt och ikoner för förinstallerade appar som Kontakter,

Meddelanden och Kalender.

Aktivera skärmen Enkel start

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Startsida > Enkel start.

3

Följ anvisningarna på skärmen.

Växla till den vanliga startskärmen

Utgå från din Startskärm och tryck på

Inställningar > Avsluta Enkel start > OK.

136

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.