Sony Xperia Z3 Compact - Långsamt tal

background image

Långsamt tal

Funktionen Långsamt tal sänker hastigheten på den andra partens tal under ett samtal.

Aktivera eller inaktivera Långsamt tal

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Samtal.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Långsamt tal till läget för på eller av.

137

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.