Sony Xperia Z3 Compact - Öppna inställningar

background image

Öppna inställningar

Visa och ändra inställningarna för enheten från menyn Inställningar. Menyn Inställningar

kan öppnas både från programskärmen och från snabbinställningspanelen.

Öppna enhetsinställningsmenyn från programskärmen

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Tryck till på

Inställningar.

Visa information om enheten

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta upp och tryck till på

Inställningar > Om telefonen.

Aktivera skärmen med läget Tryck till för att väcka

1

Kontrollera att läget Tryck till för att väcka är aktiverat. Du aktiverar det genom att

trycka på

Inställningar > Display och sedan dra skjutreglaget bredvid Tryck för att

väcka åt höger.

2

Tryck till två gånger på skärmen.

Öppna snabbinställningspanelen

Dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Välja vilka inställningar som ska visas på snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på .

2

I fältet längst upp på skärmen rör du vid och håller kvar ikonen för den

snabbinställning som du vill lägga till och drar och släpper den sedan på den

nedre delen av skärmen.

Ordna om snabbinställningspanelen

1

Dra statusfältet nedåt med två fingrar och tryck sedan till på .

2

Rör vid och håll kvar en ikon, flytta den sedan till den önskade positionen.