Sony Xperia Z3 Compact - Återställa appar

background image

Återställa appar

Du kan återställa en app eller rensa appdata om appen hänger sig eller orsakar problem

med enheten.

Återställa appinställningarna

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Appar.

3

Tryck på , och sedan

Återställ inställningarna > Återställ appar.

Inga appdata raderas från enheten när du återställer appinställningarna.

Rensa appdata

1

Utgå från Startskärm och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Appar.

3

Välj en app eller tjänst och tryck på

Lagring > RENSA DATA > OK.

När du rensar appdata, tas data för markerad app bort från din enhet permanent. Alternativet

att rensa appdata är inte tillgängligt för alla appar eller tjänster.

57

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Rensa programcache

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta redan på och tryck till på

Inställningar > Appar.

3

Välj ett program eller en tjänst och tryck till på

Lagring > RENSA CACHEMINNE.

Alternativet att radera programcache är inte tillgängligt för alla program eller tjänster.

Rensa standardinställningen för program

1

Gå till Startskärm och tryck till på .

2

Leta redan på och tryck till på

Inställningar > Appar.

3

Välj ett program eller en tjänst och tryck till på

Öppna som standard > RENSA

STANDARD-INSTÄLLNINGAR.

Alternativet att rensa standardinställningen för program är inte tillgängligt för alla program eller

tjänster.