Sony Xperia Z3 Compact - Aviseringar

background image

Aviseringar

Aviseringar informerar dig om händelser som nya meddelanden och kalenderaviseringar

samt om pågående aktiviteter som filhämtningar. Aviseringarna visas här:

i statusfältet

på meddelandepanelen

på låsskärmen

Öppna eller stänga meddelandepanelen

1

Om du vill öppna meddelandepanelen drar du statusfältet nedåt.

2

Om du vill stänga meddelandepanelen drar du panelen uppåt.

Agera på en avisering på meddelandepanelen

Tryck till på aviseringen.

Stänga en avisering på panelen Aviseringar

Placera fingret på en avisering och snärta åt vänster eller höger.

Expandera en avisering på meddelandepanelen

Dra aviseringen nedåt.

Det går inte att expandera alla aviseringar.

Ta bort alla aviseringar från aviseringspanelen

Tryck på

.

Agera på en avisering från låsskärmen

Dubbeltryck på aviseringen.

Stänga en avisering på låsskärmen

Placera fingret på aviseringen och bläddra åt vänster eller höger.

Expandera en avisering på låsskärmen

Dra aviseringen nedåt.

Det går inte att expandera alla aviseringar.

29

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Hantera aviseringar på låsskärmen

Du kan ställa in enheten så att endast vissa aviseringar visas på låsskärmen. Du kan göra

alla aviseringar och deras innehåll tillgängligt, dölja känsligt innehåll för alla aviseringar

eller specifika appar eller välja att inte visa några aviseringar alls.

Välja vilka aviseringar som ska visas på låsskärmen

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > När enheten är låst.

3

Välj ett alternativ.

Alternativ för aviseringar på låsskärmen

Visa allt

aviseringsinnehåll

Visa alla aviseringar på låsskärmen. När den här inställningen är aktiverad visas allt

innehåll (även inkommande e-postmeddelanden och chattmeddelanden) på

låsskärmen om du inte anger att vissa appar är

Dölj känsligt innehåll på

inställningsmenyn

Appaviseringar.

Dölj känsligt

aviseringsinnehåll

Den här inställningen är bara tillgänglig om du har ställt in en PIN-kod, ett lösenord

eller ett mönster som skärmlås.

Innehåll har dolts visas på låsskärmen i samband

med känsliga aviseringar. Du får till exempel en avisering för ett inkommande e-

postmeddelande eller en chatt, men innehållet visas inte på låsskärmen.

Visa inga aviseringar

alls

Inga aviseringar visas på låsskärmen.

Ställa in aviseringsnivån för en app

Du kan ställa in olika aviseringsbeteenden för enskilda appar. Du kan till exempel

blockera alla e-postaviseringar, prioritera Facebook™-aviseringar och göra innehållet i

meddelandeaviseringar osynligt på låsskärmen.

Ställa in aviseringsnivån för en app

1

Gå till Startskärm och tryck på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Appaviseringar.

3

Välj den app som du vill ändra aviseringsinställningar för.

4

Dra relevant skjutreglage åt höger.

Aviseringsnivåer och alternativ för vissa program

Behandla som

prioriterad

Ta endast emot aviseringar från det här programmet när Stör inte är inställt till

Prioritet.

Tillåt snabbtitt

Betona vissa aviseringar från det här programmet genom att under en kort stund

visa dem på skärmen.

Dölj känsligt innehåll

När enheten är låst döljs innehåll i appens aviseringar som kan avslöja privat

information.

Aviseringslampa

Aviseringslampan informerar dig om batteristatus och vissa andra händelser. En

blinkande vit lampa innebär exempelvis att det finns ett nytt meddelande eller ett

obesvarat samtal. Aviseringslampan är aktiverad som standard men kan inaktiveras

manuellt.

När aviseringslampan är inaktiverad lyser den bara vid varningar om batteristatus, till exempel

om batterinivån sjunker under 15 procent.

30

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera aviseringslampan

1

Utgå från startskärmen och tryck till på .

2

Leta upp och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering.

3

Dra skjutreglaget bredvid

Aviseringslampa åt höger.