Sony Xperia Z3 Compact - Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun

background image

Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun

Samemeh Anjeun make aplikasi Pilem, leuwih alus lamun nransper pilem, acara TV, jeung

eusi video sejen ka alat Anjeun ti alat sejenna, sapertos komputer. Aya sababaraha cara

pikeun nransperkuen eusi video Anjeun:

Kanggo Windows

®

wungkul: Sambungkeun alat jeung komputer ngagunakeun kabel

USB jeung sered leupas fayil video langsung ngagunakeun aplikasi pangatur fayil di

komputer. Tingal

Ngatur payil nganggo komputer

di kaca 39.

Upami Anjeun gaduh PC atawa komputer Apple

®

Mac

®

, Anjeun tiasa make Xperia™

Companion pikeun ngatur eusi atawa nransperkeun payil video ka alat Anjeun.