Sony Xperia Z3 Compact - Ngakses setelan

background image

Ngakses setelan

Tempo jeung robah setelan alat anjeun ti menu Setelan. Menu setelan bisa diakses tina

Layar aplikasi jeung Panel setelan gancang.

Ngabuka menu setelan alat ti layar Aplikasi

1

Tina Layar Utama nnjeun, ketok .

2

Ketok

Setelan.

Jang ningali inpo ngeunaan alat Anjeun

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Ihwal telepon.

Jang ngaktipkeun layar make Modeu ketok jang ngahurungkeun

1

Pastikeun Modeu ketok jang ngahurungkeun tos diaktipkeun. Jang

ngahurungkeunna, ketok

Setelan > Layar, terus sered geseran di gigireun Ketok

keur hudangkeun ka katuhu.

2

Ketok dua kali layar na.

Muka Panel setelan gancang

Nganggo dua ramo, sered bar status ka handap.

Kanggo milih setelan mana nu dipintonkeun di Panel setelan gancang

1

Nganggo dua ramo, sered bar status ka handap, terus ketok .

2

Dina bar di bagean luhur layar, toel jeung tahan ikon jang setelan gancang nu ku

Anjeun hoyong ditambahkeun, terus sered jeung simpen di bagean luhur layar.

Nyusun Panel setelan gancang

1

Nganggo dua ramo, sered bar status ka handap, terus ketok .

2

Toel jeung tahan ikonna, tur pindahkeun ka posisi nu dipikahayang.