Sony Xperia Z3 Compact - Widget

background image

Widget

Widget teh mangrupakeun aplikasi leutik nu tiasa dipake langsung ku anjeun di Layar

Utama. Widget oge gaduh pungsi minangka potong kompas. Contona, widget Cuaca

ngidinan anjeun nempo inpormasi cuaca dasar langsung di Layar Utama anjeun. Tapi

upami anjeun ngetok widget, aplikasi Cuaca lengkep kabuka. Anjeun tiasa ngundeur

widget tambahan ti Google Play™.

Pikeun nambah widget ka layar Utama

1

Toel jeung tahan wewengkon kosong dina Layar Utama Anjeun nepi ka alat eta

ngageter, teras ketok

Widget.

2

Panggihan tur ketok widget nu Anjeun hoyong tambah.

Ngaganti ukuran widget

1

Toel terus rampa widget nepi ngagedean terus telepon ngageter, terus leupaskeun

widget. Lamun widget bisa dirobah ukurana, pigura nu disorot jeung titik ngarobah

ukuran bakal ditembongkeun.

2

Sered titik ka jero atawa ka luar jang ngaleutikan atawa ngagedean widget.

3

Jang ngonpirmasi ukuran anyar widget, ketok di mana wae di Layar Utama.

Pikeun mindahkeun widget

Toel jeung tahan widget nepi ka ngadegean jeung alat ngageter, teras sered ka

lokasi anyar.

Cara mupus widget

Toél jeung tahan widget nepi ka kapilih, teras séréd ka

Pupus dina layar Utama.