Sony Xperia Z3 Compact - Prečice i fascikle

background image

Prečice i fascikle

Koristite prečice i fascikle da biste upravljali aplikacijama i održavali početni ekran

urednim.

1

Pristupite aplikaciji pomoću prečice

2

Pristupite fascikli koja sadrži aplikacije

27

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Tapnite i zadržite praznu oblast na Početni ekran.

2

U meniju za prilagođavanje tapnite na stavke

Vidžeti > Prečice.

3

Pomerajte se na listi aplikacija i izaberite aplikaciju. Izabrana aplikacija se dodaje

na Početni ekran.

U 3. koraku možete i da dodirnete stavke

Vidžeti > Prečice i da zatim izaberete aplikaciju sa

prikazane liste. Ako koristite ovaj metod za dodavanje prečica, neke dostupne aplikacije vam

omogućavaju da dodate određenu funkcionalnost prečici.

Premeštanje stavke na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite stavku dok se ne izabere, a zatim prevucite stavku na novu

lokaciju.

Uklanjanje stavke sa početnog ekrana

Dodirnite i zadržite stavku dok se ne izabere, a zatim je prevucite do stavke

Uklonite sa početnog ekrana u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije ili prečicu dok se ne izabere, a zatim je

prevucite i otpustite preko ikone druge aplikacije ili prečice.

Dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

Dodirnite i zadržite stavku dok se ne izabere, a zatim prevucite stavku u fasciklu.

Preimenovanje fascikle na početnom ekranu

1

Tapnite na fasciklu da biste je otvorili.

2

Tapnite na naslovnu traku fascikle da biste prikazali polje

Ime fascikle.

3

Unesite novo ime fascikle i tapnite na

Gotovo.