Sony Xperia Z3 Compact - Pravljenje snimka ekrana

background image

Pravljenje snimka ekrana

Možete snimati fotografije bilo kog ekrana na vašem uređaju u vidu snimka ekrana.

Kreirani snimci ekrana se automatski snimaju u Album.

Pravljenje snimka ekrana

1

Pritisnite taster za napajanje i držite ga dok se ne pojavi prozor sa upitom.

2

Dodirnite stavku .

Snimak ekrana možete napraviti i ako istovremeno pritisnete taster za napajanje i taster za

smanjenje jačine zvuka. Kada se snimak ekrana uhvati, možete da otpustite tastere.

Prikazivanje snimka ekrana

Prevucite statusnu liniju do kraja nadole, a zatim tapnite na snimak ekrana koji

želite da pogledate.

Snimke ekrana možete pogledati i otvaranjem aplikacije „Album“.