Sony Xperia Z3 Compact - Sklop

background image

Sklop

Vaš uređaj podržava samo nano SIM kartice.

8

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Proverite da li ste nano SIM karticu umetnuli u ležište za nano SIM karticu pre nego što je

umetnete u uređaj. Takođe, razlikujte slot za nano SIM karticu od slota za memorijsku karticu.

Umetanje nano SIM kartice

Ako nano SIM karticu umetnete dok je uređaj uključen, uređaj se automatski ponovo pokreće.

1

Skinite poklopac sa ležišta za nano SIM karticu.

2

Noktom ili nekim sličnim predmetom izvadite ležište za nano SIM karticu.

3

Stavite nano SIM karticu u ležište za nano SIM karticu, a zatim ponovo umetnite

ležište.

4

Vratite poklopac.

Proverite da li ste ležište za nano SIM karticu postavili tako da bude pravilno usmereno. Kada

izvlačite ležište da biste umetnuli nano SIM karticu, ne okrećite ležište.

Umetanje memorijske kartice

1

Skinite poklopac slota memorijske kartice.

2

Umetnite memorijsku karticu u slot za memorijsku karticu, a zatim ponovo

postavite poklopac slota za memorijsku karticu.

Uklanjanje nano SIM kartice

9

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Uklonite poklopac slota za nano SIM kartice.

2

Pomoću nokta ili sličnog objekta, izvucite držač nano SIM kartice.

3

Uklonite nano SIM karticu.

4

Vratite držač nano SIM kartice u slot.

5

Ponovo stavite poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj i otvorite poklopac slota za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

2

Pritisnite memorijsku karticu ka unutra, a zatim je brzo otpustite.

3

Potpuno izvadite memorijsku karticu u uklonite je.

4

Zatvorite poklopac.

Memorijsku karticu možete da izvadite i bez isključivanja uređaja pomenutog u 1. koraku. Da

biste koristili ovaj metod, prvo morate da deaktivirate memorijsku karticu u okviru

Podešavanja > Skladište > pored stavke SD kartica, zatim pratite preostala uputstva

navedena iznad.