Sony Xperia Z3 Compact - Sporo pričanje

background image

Sporo pričanje

Funkcija sporog pričanja usporava govor druge strane dok ste u pozivu.

Omogućavanje ili onemogućavanje opcije sporog pričanja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv.

3

Prevucite klizač pored stavke

Uspori govor na uključenu ili isključenu poziciju.

138

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..