Sony Xperia Z3 Compact - Tastatura na ekranu

background image

Tastatura na ekranu

Tekst možete da unosite pomoću QWERTY tastature na ekranu tako što ćete pritisnuti

svako slovo pojedinačno, a možete i da koristite funkciju unosa pokretom i prevlačite

prstom od slova do slova da biste formirali reči. Ako biste radije koristili manju verziju

tastature na ekranu i unosili tekst pomoću samo jedne ruke, možete da aktivirate

tastaturu za jednu ruku.
Možete da izaberete najviše tri jezika za unos teksta. Funkcija pametnog otkrivanja jezika

otkriva jezik koji koristite i predviđa reči tog jezika dok kucate. Neke aplikacije automatski

otvaraju tastaturu na ekranu, na primer, aplikacije za e-poštu i razmenu tekstualnih

poruka.

1 Brisanje znaka ispred kursora.

2 Unos oznake za novi pasus ili potvrda unosa teksta.

3 Unos razmaka.

4 Personalizovanje tastature. Ovaj taster nestaje nakon personalizacije tastature.

5 Prikaz brojeva i simbola. Dodirnite stavku za dodatne simbole.

6 Prebacujte se između malih slova , velikih slova i svih velikih slova . Za neke jezike, ovaj taster se

koristi za pristup dodatnim znakovima u jeziku.

Prikazivanje tastature na ekranu radi unosa teksta

Tapnite na polje za unos teksta.

Korišćenje tastature na ekranu u horizontalnom položaju

Kada se prikazuje tastatura na ekranu, okrenite uređaj na stranu.

Možda ćete morati da prilagodite postavke u nekim aplikacijama da biste omogućili

horizontalni položaj.

Unos teksta znak po znak

1

Dodirnite znak koji je prikazan na tastaturi da biste ga uneli.

2

Da biste uneli varijantu znaka, dodirnite i zadržite standardni znak tastature da

biste dobili listu dostupnih opcija, a zatim izaberite sa liste. Na primer, da biste

uneli „é“, dodirnite i držite „e“ dok se ne pojave druge opcije, a zatim, dok držite

prst na tastaturi, prevucite i izaberite „é“.

Unos tačke

Kada unesete reč, tapnite dvaput na razmaknicu.

64

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Unos teksta pomoću funkcije prevlačenja za pisanje

1

Kada je prikazana tastatura na ekranu, prevlačite prstom od slova do slova da

biste sročili reč koju želite da napišete.

2

Nakon završetka unosa reči, podignite prst. Prikazuje se predlog reči na osnovu

slova koje ste uneli.

3

Ako se ne pojavi tražena reč, tapnite na da biste videli druge opcije i izabrali

odgovarajuću. Ako se željena opcija ne pojavi, obrišite celu reč i ponovo je

potražite ili unesite reč dodirujući svako slovo posebno.

Promena podešavanja unosa pokretom

1

Kada je tastatura na ekranu prikazana, dodirnite .

2

Dodirnite , a zatim dodirnite stavku

Podešavanja tastature.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju unosa pokretom, prevucite klizač pored

stavke

Prevuci za pisanje na uključenu ili isključenu poziciju.

Korišćenje tastature za jednu ruku

1

Otvorite tastaturu na ekranu u režimu portreta, a zatim dodirnite stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku

Tastatura za jednu ruku.

3

Da biste pomerili tastaturu za jednu ruku na levu ili desnu stranu ekrana, dodirnite

ili .

Dodirnite stavku da biste se vratili na korišćenje tastature preko celog ekrana.