Sony Xperia Z3 Compact - Pronalaženje identifikacionog broja uređaja

background image

Pronalaženje identifikacionog broja uređaja

Uređaj ima jedinstveni ID (identifikacioni) broj. Na vašem uređaju ovaj broj se naziva IMEI

(International Mobile Equipment Identity). Trebalo bi da čuvate kopiju ovog broja. Možda

će vam biti neophodan na primer pri pristupu usluzi za podršku Xperia™ Care i kad bude

trebalo da registrujete uređaj. Takođe, ako vam neko ukrade uređaj, neki operateri mreže

mogu da iskoriste ovaj broj da bi blokirali uređaju pristup mreži u vašoj zemlji.

18

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz vašeg IMEI broja

1

Skinite poklopac ležišta za nano SIM karticu.

2

Umetnite vrh razvijene spajalice (ili sličnog predmeta sa dugim, tankim vrhom) u

otvor u ležištu nalepnice, a zatim izvucite ležište da biste videli IMEI broj.

Možete i da otvorite tastaturu telefona na uređaju i unesete

*#06#*

da biste videli IMEI broj.

Prikazivanje IMEI broja pomoću podešavanja uređaja

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > O telefonu > Status > IMEI

informacije.