Sony Xperia Z3 Compact - Održavanje pomoću računara

background image

Održavanje pomoću računara

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je računarski softver koji pruža kolekciju alatki i aplikacija koje

možete da koristite prilikom povezivanja uređaja s računarom. Pomoću softvera Xperia™

Companion, možete da uradite sledeće:

Ažurirate ili popravljate softver uređaja.

Prenosite sadržaj sa svog starog uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.

Izradite rezervnu kopiju i vratite sadržaj na računaru.

Sinhronizujete multimedijski sadržaj – fotografije, video snimke, muziku i liste pesama

između uređaja i računara.

Pretražujete datoteke na uređaju.
Da biste koristili softver Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na

Internet, koji koristi jedan od sledećih operativnih sistema:

Microsoft

®

Windows

®

7 ili novija verzija

Mac OS

®

X 10.11 ili novija verzija

38

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows na lokaciji

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili Xperia™ Companion za Mac

na lokaciji http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Upravljanje datotekama pomoću računara

Koristite vezu preko USB kabla između Windows

®

računara i uređaja za prenos datoteka

i upravljanje njima.
Kada se ova dva uređaja povežu, možete da odaberete da li želite da punite uređaj,

prenesete datoteke ili ga koristite za MIDI ulaz. Računar će otkriti uređaj kada izaberete

režim povezivanja

Prenos datoteka (MTP). Podrazumevani režim povezivanja podešen je

na

Samo punjenje.

Pomoću softvera Xperia™ Companion možete da pristupite sistemu datoteka na

uređaju. Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga

instalirate kada budete povezali uređaj sa računarom.

Uvek koristite USB kabl predviđen za Xperia™ model koji imate i proverite da li je potpuno suv.

Režimi USB veze

Postoje dva USB režima veze dostupna za korišćenje:

Režim prenosa medija

(MTP)

Koristite MTP za upravljanje datotekama, ažuriranje softvera uređaja i povezivanje
putem Wi-Fi veze. Ovaj USB režim se koristi sa Microsoft

®

Windows

®

računarima.

MTP režim je podrazumevano omogućen.

Režim masovnog

skladištenja (MSC)

Koristite MSC za upravljanje datotekama pomoću MAC OS

®

i Linux računara koji

nemaju MTP podršku.

Promena režima USB veze

1

Povežite USB konektor sa uređajem.

2

Prevucite statusnu liniju nadole da biste pristupili tabli sa obaveštenjima.

3

Obaveštenje prikazuje trenutni režim veze,

USB puni ovaj uređaj ili USB for file

transfer.

4

Tapnite na obaveštenje, a zatim na željeni režim veze.