Sony Xperia Z3 Compact - Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

background image

Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

Para se të nisni përdorimin e aplikacionit Filmat, është më mirë të transferoni filmat,

programet televizive dhe përmbajtje të tjera videoje në pajisjen tuaj nga pajisje të tjera, si

p.sh. një kompjuter. Ka disa mënyra për të transferuar përmbajtjen tuaj:

Vetëm për Windows

®

: Lidheni pajisjen me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB dhe

zvarrisni e lëshoni drejtpërdrejt skedarët e videove duke përdorur aplikacionin e

menaxhuesit të skedarëve në kompjuter. Shihni

Menaxhimi i skedarëve me anë të një

kompjuteri

në faqen 39.

Nëse keni një PC ose një kompjuter Apple

®

Mac

®

, mund të përdorni Xperia™

Companion për të organizuar përmbajtje dhe për të transferuar skedarët e videos në

pajisjen tuaj.