Sony Xperia Z3 Compact - Menaxhimi i përmbajtjes së videos

background image

Menaxhimi i përmbajtjes së videos

Për të marrë manualisht informacionet e filmit

1

Sigurohuni që pajisja juaj ka një lidhje aktive të të dhënave.

2

Kur një video është duke u riprodhuar, trokitni lehtë tek ekrani për të shfaqur

kontrollet.

3

Trokitni lehtë >

Informacioni.

Për të fshirë një video

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Videoja.

2

Zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë

të aplikacionit Videot dhe pastaj shfletoni nëpër kategoritë e ndryshme dhe te

skedari i videos që dëshironi të fshini.

3

Prekni dhe mbani miniaturën e videos, pastaj trokitni lehtë

Fshi nga lista që

shfaqet.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi

Fshi për të konfirmuar.