Sony Xperia Z3 Compact - Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes

background image

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes

Shërbimet e vendndodhjes i lejojnë aplikacionet si Hartat dhe kamerën të përdorin

informacione nga rrjeti celular ose Wi-Fi, si dhe informacionet e Sistemit të pozicionimit

global (GPS) për të përcaktuar vendndodhjen tuaj të përafërt. Nëse nuk jeni brenda një

vije të hapur shikimi me satelitët GPS, pajisja juaj mund të përcaktojë vendndodhjen tuaj

duke përdorur funksionin Wi-Fi. Nëse nuk jeni brenda rrezes së një rrjeti, pajisja juaj mund

ta përcaktojë vendndodhjen tuaj me anën e rrjetit celular.
Në mënyrë që të përdorni pajisjen tuaj për të gjetur se ku jeni, duhet të aktivizoni

shërbimet e vendndodhjes.

Mund të shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave kur lidheni me internetin nga pajisja juaj.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar shërbimet e vendndodhjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Vendndodhja dhe më pas trokitni te çelësi

aktiv-joaktiv për të aktivizuar ose çaktivizuar përkatësisht shërbimet e

vendndodhjes.

Përmirësimi i saktësisë së GPS-së

Herën e parë që përdorni funksionin GPS në pajisjen tuaj, mund të duhen 5 deri në 10

minuta që të gjendet vendndodhja juaj. Për të ndihmuar kërkimin, sigurohuni se nuk ka

pengesa midis jush dhe qiellit. Qëndroni pa lëvizur dhe mos mbuloni antenën GPS (zona

e theksuar në imazh). Sinjalet GPS mund të kalojnë përmes reve dhe plastikës, por jo

përmes shumicës së objekteve të ngurta, të tilla si ndërtesat dhe malet. Nëse

vendndodhja juaj nuk gjendet brenda disa minutash, zhvendosuni në një vendndodhje

tjetër.