Sony Xperia Z3 Compact - Përdorimi i pajisjes tuaj me një sistem infoargëtues të makinës

background image

Përdorimi i pajisjes tuaj me një sistem infoargëtues të makinës

Lidhni pajisjen tuaj me një sistem makine të certifikuar infoargëtues MirrorLink™ duke

përdorur një kabllo USB për të përdorur, për shembull, një aplikacion navigimi ose për të

riprodhuar muzikën nga pajisja juaj gjatë udhëtimit. Kur lidheni, mund të navigoni tek

aplikacionet me anën e kontrolleve të sistemit infoargëtues të makinës.

Disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme gjatë lidhjes MirrorLink™. Gjithashtu, të

dhënat e mbrojtura, të tilla si videot që janë të mbrojtura rreptësisht me Menaxhimin e të

Drejtave Dixhitale (DRM), nuk bëhen të disponueshme me anë të MirrorLink™.

Për të lidhur pajisjen tuaj me një sistem infoargëtues të makinës

Lidheni pajisjen tuaj me sistemin infoargëtues të makinës me anë të një kablloje

USB. Ekrani i pajisjes tuaj shfaqet në ekranin e sistemit infoargëtues.

Do t'ju duhet ta nisni me dorë MirrorLink™, nëse lidhja midis pajisjes tuaj dhe sistemit

infoargëtues nuk vendoset automatikisht.

137

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të nisur MirrorLink™ me dorë

1

Sigurohuni se pajisja juaj është e lidhur me sistemin e argëtimit e informacionit të

makinës duke përdorur një kabllo USB.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > MirrorLink™.

4

Trokitni lehtë mbi

Nis MirrorLink™ dhe pastaj trokitni lehtë mbi OK.

5

Nëse lidhja ende dështon, trokitni lehtë mbi

Adresa e rrjetit për të kaluar tek një

adresë tjetër e rrjetit (në rast se i njëjti rrjet është duke u përdorur nga shërbime të

tjera si Bluetooth® dhe Wi-Fi), dhe pastaj provojeni përsëri.