Sony Xperia Z3 Compact - Përdorimi si portofol i pajisjes tuaj

background image

Përdorimi si portofol i pajisjes tuaj

Përdorni pajisjen tuaj si një portofol për të paguar për mallra pa përdorur portofolin tuaj të

vërtetë. Të gjitha shërbimet tuaj të pagesës të instaluara bashkohen për t'u parë dhe

menaxhuar. Vini re se kur bëni një pagesë, fillimisht duhet të aktivizoni funksionin NFC

përpara sesa pajisja juaj të prekë një lexues të kartës. Për më shumë informacion mbi

NFC, shihni

NFC

në faqen 128.

Shërbimet e pagesës me anë të celularit mund të mos jenë ende të disponueshme në të gjitha

rajonet.

Për të menaxhuar shërbimet e pagesës

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Trokitni lehtë dhe paguani. Shfaqet një listë e

shërbimeve të pagesës.

3

Menaxhoni shërbimet e pagesës si dëshironi, për shembull, ndryshoni shërbimin e

paracaktuar të pagesës tuaj.

135

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.