Sony Xperia Z3 Compact - Përdorimi i rregjistrit të telefonatave

background image

Përdorimi i rregjistrit të telefonatave

Në rregjistrin e telefonatave, mund të shikoni telefonatat e humbura , të mara dhe të

telefonuara .

Për të hapur regjistrin e telefonatave

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

74

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të parë telefonatat tuaja të humbura

1

Kur keni humbur një telefonatë, shfaqet në shiritin e gjendjes. Zvarritni poshtë

shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë mbi

Telefonatë e humbur.

Për t'i telefonuar një numri nga regjistri i telefonatave

Trokitni lehtë te numri.

Për të modifikuar një numër përpara telefonimit, prekeni dhe mbajeni numrinnë regjistrin e

telefonatave dhe më pas trokitni lehtë

Modifiko nr. para telefonatës

Për të shtuar një numër nga regjistri i telefonatave te kontaktet tuaja

1

Prekni dhe mbani një numër të shfaqur në regjistrin e telefonave dhe më pas

trokitni lehtë

Shtoni te një kontakt.

2

Zgjidhni një kontakt ekzistues tek i cili dëshironi të shtoni numrin ose trokitni lehtë

Krijo një kontakt të ri.

3

Modifikoni detajet e kontaktit dhe më pas trokitni lehtë

RUAJ.

Për të parë opsionet e regjistrit të telefonatave

Kur regjistri i telefonatave është i hapur, trokitni lehtë .

Mund të qaseni po ashtu te cilësimet e përgjithshme të telefonatave duke përdorur udhëzimin

më sipër.