Sony Xperia Z3 Compact - Sinkronizimi me llogaritë në linjë

background image

Sinkronizimi me llogaritë në linjë

Sinkronizoni pajisjen tuaj me kontaktet, postën elektronike, ngjarjet e kalendarit dhe

informacione të tjera nga llogaritë në linjë, për shembull, llogaritë e postës elektronike si

Gmail™ dhe Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ dhe Twitter™. Mund t'i

sinkronizoni automatikisht të dhënat për llogari të tilla me anë të aktivizimit të funksionit të

sinkronizimit automatik. Ose mund të sinkronizoni me dorë çdo llogari.

Për të konfiguruar një llogari në linjë për sinkronizim

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë

Cilësimet > Llogaritë > Shto llogarinë dhe më pas përzgjidhni

llogarinë që dëshironi të shtoni.

3

Ndiqni udhëzimet për të krijuar një llogari ose hyni nëse tashmë e keni një llogari.

Për të sinkronizuar me dorë me një llogari në linjë

1

Nga Ekrani bazë tuaj, trokitni lehtë mbi >

Cilësimet > Llogaritë.

2

Nën

Llogaritë trokitni lehtë mbi emrin e llogarisë me të cilën dëshironi të

sinkronizoni. Shfaqet një listë e objekteve që tregon se ç'farë mund të

sinkronizohet me llogarinë.

3

Trokitni lehtë mbi objektet që dëshironi të sinkronizoni.

Për të hequr një llogari në linjë

1

Nga Ekrani bazë tuaj, trokitni lehtë mbi >

Cilësimet > Llogaritë.

2

Nën

Llogaritë trokitni lehtë mbi emrin e llogarisë që dëshironi të hiqni.

3

Trokisni lehtë mbi pastaj trokisni lehtë mbi

Hiqe llogarinë.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi

Hiqe llogarinë për të konfirmuar.