Sony Xperia Z3 Compact - Teksti i madh

background image

Teksti i madh

Mund të aktivizoni opsionin Teskti i madh për të rritur madhësinë e paracaktuar të tekstit

të shfaqur në pajisjen tuaj.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar tekstin e Madh

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Qasshmëria.

3

Tërhiqni rrëshqitësin pranë

Tekst i madh.