Sony Xperia Z3 Compact - Korrigjimi i ngjyrave

background image

Korrigjimi i ngjyrave

Cilësimi i Korrigjimit të ngjyrave rregullon se si shfaqen njgyrat në ekran për përdoruesit

që janë daltonikë ose që kanë vështirësi me dallimin mes ngjyrave.

Për të aktivizuar korrigjimin e Ngjyrës

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Qasshmëria > Korrigjimi i ngjyrës.

3

Trokitni lehtë mbi çelësin e ndezjes-fikjes.

4

Trokitni lehtë mbi

Regjimi i korrigjimit, pastaj përzgjidhni ndjeshmërinë e

përshtatshme të ngjyrës.

Korrigjimi i ngjyrës është tani një tipar eksperimental dhe mund të ndikojë në rendimentin e

pajisjes.