Sony Xperia Z3 Compact - Cilësimet e mesazhimit

background image

Cilësimet e mesazhimit

Për të ndryshuar cilësimet e njoftimit të mesazheve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë te dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë te .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet.

3

Për të cilësuar një tingull njoftimi, trokitni lehtë

Tingulli i njoftimit dhe më pas

përzgjidhni një opsion ose trokitni lehtë dhe përzgjidhni një skedar muzike të

ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë

U krye.

5

Për cilësimet e tjera të njoftimeve, zvarritni rrëshqitësit përkatës në të djathtë ose

në të majtë.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e raportit të dorëzimit për mesazhet në

dalje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Njoftim dorëzimi në të djathtë ose në të majtë.

Pasi aktivizohet funksioni i raportit të dorëzimit, në mesazhet që dorëzohen me sukses shfaqet

një shenjë kontrolli.