Sony Xperia Z3 Compact - Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë

background image

Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë

Mund të aktivizoni dërgimin e informacionit të përdoruesit nga pajisja juaj që Sony Mobile

të mund të marë në mënyrë anonime raporte dhe statistika të problemeve që na

ndihmojnë të përmirësojmë softuerin tonë. Asnjë nga informacioni i mbledhur nuk

përfshin të dhëna personale.

Për të lejuar dërgimin e informacionit të përdorimit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Informacion mbi telefonin > Cilësimet e

informacionit të përdorimit.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Dërgo info. e përdorimit, nëse nuk është tashmë e

shenjuar.

4

Trokitni lehtë mbi

Pranoj.

146

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.