Sony Xperia Z3 Compact - Ikonat në shiritin e gjendjes

background image

Ikonat në shiritin e gjendjes

Ikonat e gjendjes

Nuk ka kartë SIM

Fuqia e sinjalit

Nuk ka sinjal

Roaming

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave LTE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave GPRS

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave EDGE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave 3G

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave celulare

Një lidhje Wi-Fi është aktivizuar dhe të dhënat po transmetohen

Gjendja e baterisë

Bateria është duke u ngarkuar

Kursyesi i baterisë është aktivizuar

Regjimi i baterisë së rënë është i aktivizuar

Regjimi në aeroplan është i aktivizuar

Funksioni Bluetooth® është i aktivizuar

Mikrofoni është i heshtur

Telefolësi është aktiv

Regjimi Mos shqetëso

31

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Regjimi me dridhje

Është cilësuar një alarm

Tipari i GPS-së është i aktivizuar

Sinkronizimi po kryhet

Problem me hyrjen ose sinkronizimin

Pajisja juaj është gati të lidhet me pajisje të mbështetura me ANT+™

Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit, rrjetit dhe/ose rajonit, funksionet ose shërbimet e

përfaqësuara nga disa ikona në këtë listë mund të mos jenë të disponueshme.

Për të menaxhuar ikonat e shiritit të gjendjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Ikonat e sistemit.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ikonat e sistemit që dëshironi të shfaqen në shiritin

e gjendjes.

Ikonat e njoftimeve

Mesazh i ri me tekst ose multimedial

Telefonatë e humbur

Telefonatë në pritje

Transferimi i telefonatave është aktivizuar

Mesazh i ri i postës zanore

Mesazh i ri postës elektronike

Shkarkimi i të dhënave

Ngarkimi i të dhënave

Të dhënat celulare janë çaktivizuar

Kryeni një konfigurim bazë të pajisjes suaj

Një përditësim i softuerit është i disponueshëm

Përditësimet e sistemit janë të disponueshme

Shkarkimi i përditësimeve të sistemit

Trokitni lehtë për të instaluar përditësimet e shkarkuara të sistemit

Regjimi Ultra STAMINA është i aktivizuar

Anulimi i zhurmës është aktiv

Pamja e çastit u mor

Ka mbërritur një mesazh i ri bisede në Hangouts™

Bisedoni me video me shokët nëpërmjet aplikacionit Hangouts™

Ngjarje e ardhshme në kalendar

Një aplikacion i vogël po ekzekutohet

Smart Connect është aktivizuar

Një këngë po riprodhohet

32

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Radioja po funksionon

Pajisja është e lidhur me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB

Hapësira ruajtëse e brendshme është 75% e mbushur. Trokitni lehtë për të

transferuar të dhënat në kartën e kujtesës

Paralajmërim

Njoftime të tjera (të pashfaqura)

Jo të gjitha ikonat që mund të shfaqen në pajisjen tuaj janë të listuara këtu. Këto ikona janë

vetëm për qëllime referimi dhe mund të bëhen ndryshime pa njoftim.

Për të bllokuar një aplikacion që të mos dërgojë njoftime

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Njoftimet e

aplikacionit.

3

Përzgjidhni një aplikacion.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Fshihni përmbajtjen delikate në të djathtë.